Odber noviniek

Kategórie

1. Úvodné ustanovenie

Vymedzenie základných pojmov:

predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu strongsport.sk

kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

objednávka – návrh kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Na základe objednávky tak vzniká kúpna zmluva na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

Potvrdenie každej objednávky (e-mailom, príp. telefonicky) – predávajúci potvrdí objednávku väčšinou ihneď, v niektorých prípadoch najneskôr do 3 dní od zadania objednávky zákazníkom. Zákazník bude oboznámený aj o vybavení objednávky – sms a e-mail potvrdzujúci odoslanie tovaru.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

  • povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať tovar na adresu kupujúceho v dohodnutom čase a za vopred stanovenú cenu
  • právo zrušiť objednávku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (spotrebiteľ neodpovedá na e-maily alebo telefonáty), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar. Ak sa tak stane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

  • povinnosť uviesť správne a úplne všetky potrebné údaje pri zadávaní objednávky
  • povinnosť prevziať objednaný tovar a zaplatiť vopred určenú celkovú cenu (vrátane poštovného) pred dodaním tovaru alebo pri jeho prevzatí
  • právo zrušiť objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu kedykoľvek predtým než bola záväzne potvrdená predávajúcim alebo maximálne do 24 hodín po jej potvrdení
  • právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru; neplatí pri tovare podľa špecifických požiadaviek zákazníka

Všetky neuhradené pohľadávky (faktúry) budú vymáhané súdnou cestou vrátane nákladov s tým spojených (súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia, trovy exekútora a pod.) !!!

5. Platobné podmienky

Platbu je možné uskutočniť týmito spôsobmi:

a)      dobierkou prostredníctvom kuriéra PPL (DHL) – platba pri prebratí tovaru

b)      bezhotovostným prevodom na slovenský bankový účet (v eurách) – Fio banka: 2600525547/8330

c)      bezhotovostným prevodom na český účet (v českých korunách) – Fio banka:  2700580746/2010

V niektorých prípadoch môže predávajúci požadovať zaplatenie zálohy za tovar, a to najmä pri veľkých objednávkach alebo špecifických požiadavkách zákazníka.

6. Dodacie podmienky

Tovar odosielame z nášho externého skladu v ČR a to v rámci ČR a tiež aj na Slovensko. Na dopravu využívame výlučne PPL kuriéra, v SR v spolupráci s DHL. Tovar dodávame do 7 pracovných dní od zadania objednávky. Pri neočakávaných výnimočných okolnostiach sa dodacia lehota môže aj predĺžiť. O priebehu vybavovania Vašej objednávky Vás budeme vždy informovať.

Poplatky za poštovné a balné si môžete pozrieť tu.

7. Reklamácia

Všetky reklamácie sú vybavované na základe reklamačného poriadku uvedeného na tejto stránke a v súlade s platnou právnou legislatívou v SR.

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú považované za dôverné informácie, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a preto v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám alebo inak komerčne využívané.

9. Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je s nimi oboznámený. Náležitosti a podmienky, ktoré nie sú zakotvené v týchto obchodných podmienkach, podliehajú predovšetkým Občianskemu zákonníku a ostatným právnym predpisom ako napr. zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, zákonu č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonu č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonu č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok platia od 1.1.2014.